Gramatika - Podstatná jména - Skloňování - Mužský rod

Tvrdé vzory: заво́д (англича́нин, котёнок)
Měkké vzory: автомоби́ль (трамва́й, пролета́рий)

Tvrdé vzory – vzor заво́д

Podle vzoru заво́д se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončená na tvrdou souhlásku, např.: пионе́р, трактори́ст, магази́н, биле́т.

V 1. pádě množného čísla je koncovka ; пионе́ры (pionýři), трактористы (traktoristé), космона́вты (kosmonauti). Po г, к, х se ovšem píše ; фла́ги, пироги́, па́рки, слова́ки, че́хи.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. заво́д заво́ды
2. заво́да заво́дов
3. заво́ду заво́дам
4. заво́д (пионе́ра) заво́ды (пионе́ров)
6. (о) заво́де заво́дах
7. заво́дом заво́дами

Tvrdé vzory – vzory англича́нин, котёнок

Podle vzoru англича́нин se skloňují podstatná jména mužského rodu s příponou -анин, -янин označující osoby podle území, národní nebo sociální příslušnosti: армяни́н, пража́нин, крестья́нин, …

Podle vzoru котёнок se skloňují podstatná jména mužského rodu s příponou -ёнок, -онок: жеребёнок, телёнок, ребёнок, …

Jednotné číslo 1 англича́нин котёнок
2 англича́нина котёнка
3 англича́нину котёнку
4 англича́нина котёнка
6 (об) англича́нине (о) котёнке
7 англича́нином котёнком
Množné číslo 1 англича́не котя́та
2 англича́н котя́т
3 англича́нам котя́там
4 англича́н котя́т
6 (об) англича́нах (о) котя́тах
7 англича́нами котя́тами

Měkké vzory – vzor автомоби́ль

Podle vzoru автомоби́ль se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončená na měkkou párovou souhlásku: писа́тель, слова́рь, дождь, день, гость, … Pod přízvukem je v 7. pádě jednotného čísla koncovka -ём: словарём, дождём, …

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. автомоби́ль автомоби́ли
2. автомоби́ля автомоби́лей
3. автомоби́лю автомоби́лям
4. автомоби́ль (писа́теля) автомоби́ли (писа́телей)
6. (об) автомоби́ле автомоби́лях
7. автомоби́лем автомоби́лями

Měkké vzory – vzory трамва́й, пролета́рий

Podle vzoru трамва́й se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončená na -й (kromě -ий): трамва́й, геро́й, чай, … Ve 2. pádě množného čísla je koncovka -ев (трамва́ев, геро́ев).

Podle vzoru пролета́рий se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončená na -ий: санато́рий, сцена́рий, крите́рий, … V 6. pádě jednotného čísla je koncovka -и: в санатории, о критерии. Ve 2. pádě množného čísla je koncovka -ев jako u ostatních slov на -й: санато́риев, сцена́риев, крите́риев.

Jednotné číslo 1 трамва́й пролета́рий
2 трамва́я пролета́рия
3 трамва́ю пролета́рию
4 трамва́й (геро́я) пролета́рия (санато́рий)
6 (о) трамва́е пролета́рии
7 трамва́ем пролета́рием
Množné číslo 1 трамва́и пролета́рии
2 трамва́ев пролета́риев
3 трамва́ям пролета́риям
4 трамва́и пролета́риев (санато́рии)
6 (о) трамва́ях пролета́риях
7 трамва́ями пролета́риями

Podstatná jména mužského rodu, která mají v 1. pádě množného čísla přízvučnou koncovku -а́

а́дрес » адреса́ луг » луга́
бе́рег » берега́ ма́стер » мастера́
бок » бока́ но́мер » номера́
век » века́ о́рден » ордена́
ве́чер » вечера́ о́стров » острова́
глаз » глаза́ па́спорт » паспорта́
го́лос » голоса́ по́езд » поезда́
го́род » города́ профе́ссор » профессора́
дире́ктор » директора́ про́вод » провода́
до́ктор » доктора́ рука́в » рукава́
дом » дома́ снег » снега́
ко́рпус » корпуса́ спорт » спорта́
край » края́ учи́тель » учителя́
лес » леса́ хо́лод » холода́

Poslední úprava článku: 15.9.2014 21:19:09 | Upravit článek
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace