Gramatika - Slovesa

Slovesa jsou slova, která označují proces, tj. děj (писа́ть, рабо́тать), stav (сиде́ть, висе́ть, находи́ться) nebo změnu stavu (со́хнуть, красне́ть), a jsou charakterizována kategoriemi osoby, čísla, času, způsobu, vidu a slovesného rodu. Ve větě mají, jak vyplývá z jejich významu, převážně funkci přísudku.

Podle schopnosti tvořit tvary jednotlivých osob rozlišujeme slovesa:
1. osobní: (чита́ть, стро́ить, верну́ться)
2. neosobní: mají vedle infinitivu (neurčitku) pouze tvar 3. osoby jednotného čísla (света́ет, моро́зит, его́ тошни́т)

Podle slovesné vazby dělíme slovesa na:
1. přechodná: mají předmět v bezpředložkovém 4. pádě (писа́ть письмо́, постро́ить дом)
2. nepřechodná: bez předmětu nebo s předmětem v jiném než 4. pádě (занима́ться литерату́рой, верну́ться в шко́лу, сиде́ть до́ма)

Slovesné tvary dělíme na:
1. určité: označují osobu, čas a způsob a ve větě jsou vždy přísudkem
2. neurčité: nevyjadřují osobu, čas a způsob (infinitiv, příčestí, přechodník)


Poslední úprava článku: 6.11.2015 23:57:11 | Upravit článek
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace