Slovíčka - Počasí

Rusky Koncovky Česky
весе́нний -яя, -ее, -ие jarní
весна́ -´ы jaro
весно́й na jaře
ве́чер večer
вече́рний -яя, -ее, -ие večerní
гра́дус stupeň
дневно́й -а́я, -о́е, -´ые denní
днём ve dne
дождли́вый -ая, -ое, -ые deštivý
дуть -у́ю, -у́ешь, -у́ют foukat, vanout
-- ветер дует vane vítr
жа́ркий -ая, -ое, -ие horký
жа́рко horko
зима́ -´ы zima
зи́мний -яя, -ее, -ие zimní
зимо́й v zimě
ле́тний -яя, -ее, -ие letní
ле́то léto
ле́том v létě
моро́з mráz
осе́нний -яя, -ее, -ие podzimní
о́сень -ни podzim
о́сенью na podzim
прогно́з předpověď
-- прогно́з пого́ды předpověď počasí
со́лнечный -ая, -ое, -ые slunečný, sluneční
температу́ра teplota
тепло́ -а́ teplo
-- ста́ло тепло́ oteplilo se
у́тренний -яя, -ее, -ие ranní
у́тро ráno
хо́лодно chladno
-- ста́ло хо́лодно ochladilo se
холо́дный -ая, -ое, -ые studený, chladný

Poslední úprava článku: 15.9.2014 22:08:09 | Upravit článek
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace